Quét lỗ hổng website với Tulpar

      Không có bình luận ở Quét lỗ hổng website với Tulpar

Tulpar là công cụ mã nguồn mở để quét lỗ hổng của website tự động.

Tính năng:

 • Sql Injection (GET Method)
 • XSS (GET Method)
 • Crawl
 • Thông tin E-mail
 • Thông tin Credit Card
 • Whois
 • Command Injection (GET Method)
 • Directory Traversal (GET Method)
 • File Include (GET Method)
 • Thông tin server
 • Technology Information
 • Kiểm tra X-Content-Type
 • Kiểm tra X-XSS-Protection
 • Quét TCP Port
 • Kiểm tra robots.txt
 • URL Encode
 • Thông tin chứng thực
 • Available Methods
 • Cyber Threat Intelligence
 • IP2Location
 • File Input Available Check

Cài đặt:
git clone https://github.com/anilbaranyelken/tulpar.git
cd tulpar
pip install ir requirments

Sử dụng:
python tulpar.py action web_URL
Trong đó:
action Action: full xss sql fuzzing e-mail credit-card whois links
portscanner urlEncode cyberthreatintelligence commandInjection
directoryTraversal fileInclude headerCheck certificate method
IP2Location FileInputAvailable
web_URL website URL

Ví dụ:

SQLi

Mail

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *